เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ป.5
50% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ถ้าโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้แต้ม 1 เป็นอย่างไร