เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
55% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. วิมลซื้อสมุดปกแข็งราคาเล่มละ 12.50 บาท จำนวน 6 เล่ม และซื้อสมุดปกอ่อนราคาเล่มละ 6.75 บาท จำนวน 5 เล่ม ให้ธนบัตรฉบับละ 100 บาท 2 ฉบับ จะได้รับเงินทอนกี่บาท