เรื่อง ทศนิยม ป.5
100% Complete
10 of 14
ข้อที่ 10. ทศนิยมข้อใดมีค่ามากกว่า 2.58