เรื่อง ทิศและแผนผัง ป.6
40% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ทิศหลักแต่ละทิศทำมุมซึ่งกันและกันกี่องศา