ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
25% Complete
7 of 32
ข้อที่ 7.

เมื่อครั้งที่ผมทำงานที่อเมริกา ประตูห้องทำงานส่วนตัวของผมไม่เคยล็อกแต่วันหยุดยาวครั้งหนึ่ง มีใครไม่รู้ล็อกประตูห้อง ผมต้องใช้กุญแจมาเปิด พนักงานทำความสะอาดยื่นกุญแจพวงใหญ่มาให้ผมไปเปิดเอง กุญแจทุกดอกมีลักษณะคล้ายกันหมด ผมต้องยืนเสียเวลา ลองไขกุญแจทีละดอก ๆ กว่าจะเปิดล็อกประตูได้ เชื่อไหมมันเป็นกุญแจดอกสุดท้ายพอดี

หลายครั้งในชีวิตชองเราก็เป็นเช่นนั้น เราไม่เคยไขประตูแห่งความสำเร็จของชีวิตได้ด้วยกุญแจเพียงดอกเดียวหรือไขเพียงครั้งเดียว แต่จงอย่าสิ้นหวัง อย่ายอมแพ้แค่ครึ่งทาง แม้กุญแจพวงใหญ่แค่ไหนก็ต้องลองไขต่อไป เพราะกุญแจดอกสุดท้ายมักปลดล็อกได้เสมอ

ข้อใดเป็นข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน