ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
21% Complete
52 of 52
ข้อที่ 52.

สำนวนในข้อใดมีความหมายว่า “คำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานทำให้ตายใจอาจเป็นโทษเป็นภัยได้”