ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
37% Complete
38 of 52
ข้อที่ 38.

คำประพันธ์ต่อไปนี้ แสดงวิถีชีวิตไทยเรื่องใด

ทำบุญบุญแต่งให้   เห็นผล

คือดั่งเงาตามตน   ติดแท้

ผู้ทำสิ่งอกุศล   กรรมติด ตามนา

ดุจจักรเกวียนเวียนแล้   ไล่ต้อนตีนโค