แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1
23% Complete
2 of 40
ข้อที่ 2.

เฉลย

ทบทวนบทเรียน
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ | 64871 views
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ | 915 views
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ | 1614 views
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ | 262 views