แนวข้อสอบ เรื่อง จำนวน การบวก ลบ คูณ หาร
80% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1.

เลข 9 ในจำนวน 1,945,813 มีค่าเท่ากับข้อใด

เฉลย

9 อยู่ในหลักแสน มีค่าเท่ากับ 900,000