แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ
88% Complete
8 of 8
ข้อที่ 8.

การพูดแสดงความเสียใจมีหลักการพูดอย่างไร

เฉลย

การพูดแสดงความเสียใจ ควรใช้สีหน้าท่าทางให้สอดคล้องกับอารมณ์ของงาน พูดให้สั้น และได้ใจความ และ สามารถพูดเป็นแนวที่ให้กำลังใจได้