แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ
88% Complete
5 of 8
ข้อที่ 5.

คำว่า “ขอบใจ” ควรใช้กับบุคคลใด

เฉลย

คนที่มีอายุน้อยกว่า สามารถใช้คำว่า “ขอบใจ” ได้