แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง ลักษณนาม
80% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1.

ข้อใดคือลักษณนามของธนู

เฉลย

เช่น ธนู ๑ คัน