ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2558
69% Complete
1 of 16
ข้อที่ 1.

พื้นที่แรเงาในรูป เขียนในรูปทศนิยมและเศษส่วนตามลำดับได้เท่าใด