ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4
16% Complete
8 of 25
ข้อที่ 8.

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคบกพร่อง
   ๑) หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลง นักล่าโอปอล อัญมณีมีค่าพากันหลั่งไหลไปที่ออสเตรเลีย/ ๒) ความหวังว่าโอปอลจะนำความมั่งคั่งมาสู่พวกเขาอย่างรวดเร็ว/ ๓) นักล่าโอปอลรอนแรมไปกลางทะเลทรายนานนับเดือน/ ๔) พวกเขายังชีพด้วยพืชและสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่น/ ๕) ที่อาศัยก็เป็นอุโมงค์ที่ขุดลงไปใต้ผืนทราย