ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4
36% Complete
2 of 25
ข้อที่ 2.

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีคำที่มีอักษรนำกี่คำ

   เลียงผาอยู่ภูเขา
รูปร่างอย่างแพะหมาย   
หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย
ขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกัน