ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4
36% Complete
15 of 25
ข้อที่ 15.

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม
   ๑. กระแสชลวนเชี่ยวเรือเลี้ยวลอด
​   ๒. คูค้อมคดขอบคุ้งคงคาไหล
​   ๓. แต่สาชลเจียวยังวนเป็นวงไป
​   ๔. นี่หรือใจที่จะตรงอย่าสงกา
​   ๕. ถึงด่านทางกลางคลองข้างฝั่งซ้าย

วรรคใดมีสัมผัสพยัญชนะมากที่สุด