แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนจดหมาย
60% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการเขียนจดหมาย

เฉลย

การใช้กระดาษลวดลายสวยงามไม่ใช่มารยาทในการเขียนจดหมาย ควรใช้กระดาษสีขาว สะอาดมากกว่า