แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การตั้งคำถามจากการฟังและการอ่าน
25% Complete
1 of 8
ข้อที่ 1.

ข้อใดคือขั้นแรกของการตั้งคำถามจากการอ่าน

เฉลย

การตั้งคำถามจากการอ่าน ขั้นตอนแรกควรอ่านเรื่องให้จบและทำความเข้าใจก่อน