แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง อ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนภาพ แผนภูมิ
10% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

จงใช้แผนภูมิรูปภาพตอบคำถาม
 

____________๑______________________๒__________


หมายเลข ๑ คือส่วนประกอบใดของแผนภูมิภาพ

เฉลย

ชื่อแผนภูมิ ควรอยู่บนสุดเหนือแผนภูมิ