แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนย่อความ
67% Complete
11 of 12
ข้อที่ 11.

จงใช้รูปแบบการเขียนย่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ ตอบคำถาม
 

___8______  ____9_____
___10___  ___11___
         ________12________________
_______________________________
_______________________________
 


หมายเลข 11 ควรเติมคำว่าอะไร