ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด
40% Complete
5 of 5
ข้อที่ 5.

2 ลิตร 256 ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นกี่มิลลิลิตร

เฉลย

1 ลิตร เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร