ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เรื่องบวก ลบ คูณ หาร
20% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

80*88

เฉลย

7040