แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
30% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

อัณฑะที่อยู่ในถุงอัณฑะ ทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิได้กี่องศา