แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
90% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

หลังการปฏิสนธิ แล้วมาฝังไข่ในมดลูกเรียกว่า