แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
40% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

เมื่ออสุจิออกสู่ภายนอกจะมีชีวิตได้กี่ชั่วโมง