แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 หลักธรรมค้ำจุนโลก
95% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. จากการเรียนเรื่องพระโมคคัลลานะเรียนวิชาแก้ง่วง ถ้าง่วงนอนอย่างมาก อุบายแก้ง่วงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คือข้อใด