ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 คณิตคิดไม่ง่าย
100% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

1+1 เท่ากับเท่าไหร่

เฉลย

2