ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2552
27% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1.

รูปเรขาคณิตสามมิติใดเป็นพีระมิด