แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
75% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2.

ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสนิมเหล็ก

เฉลย

ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็กเป็นปฏิกิริยาที่พบเห็นได้ง่ายๆ กับสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ โดยเป็นปฏิกิริยาที่แก๊ส NO2 ในอากาศถูกแสดงอาทิตย์แล้วสลายตัวเป็นแก๊ส NO กับอะตอมอิสระของออกซิเจน ซึ่งเกิดขึ้นอย่างช้าๆ อาจจะกินเวลายาวนานเมื่อเหล็กสัมผัสกับน้ำและความชื้นจะค่อยๆ สึกกร่อน โดยสามารถรวมตัวกับแก๊ส O2 เป็น O3 กลายเป็นเหล็กออกไซด์ หรือที่เรารู้จักกันว่า สนิมเหล็ก (Fe2O3.H2O) สังเกตได้จากสีและลักษณะอื่นๆ ที่แตกต่างจากเหล็ก (Fe) สรุปคือ ภาวะแวดล้อมที่ทำให้ผุกร่อนคือความชื้น และออกซิเจน (H2O, O2) หรือ H2O กับอากาศ