แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนาในประเทศไทย
100% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นในประเทศใด

เฉลย

ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นที่อิสราเอล ณ เมือง ปาเลสไตน์