ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องเงินตราไทย
80% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

ต้องการเงิน 200 บาท ต้องใช้ธนบัตร 20 บาท กี่ใบ

เฉลย

10 ใบ