ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 ร่างกายแสนสนุก
100% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

ร่างกายส่วนใดที่ใช้ในการมอง ดู

เฉลย

ตา