สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1 คณิตศาสตร์มหาสนุก
80% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

1+1 เท่ากับเท่าใด

เฉลย

2