แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 10
100% Complete
5 of 5
ข้อที่ 5.

ค้างคาวมีชีวิตหรือไม่

เฉลย

มีชีวิต