ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การอ่านคำ
100% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

"ประวัติศาสตร์"

เฉลย

ประ - หวัด - ติ - สาด