แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิศาสตร์
100% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

แม่น้ำใดไม่อยู่ในภาคกลาง

เฉลย

แม่น้ำแควไม่ได้อยู่ภาคกลาง