ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 1
60% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1.

โขด หมายถึงอะไร

เฉลย

โขด ก็คือ หินก้อนใหญ่