แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่งและการตวง
94% Complete
1 of 17
ข้อที่ 1. “แมวหนักกว่านก กระต่ายหนักกว่าแมว” ข้อใดเรียงลำดับจากน้ำหนักมากไปน้อยได้ถูกต้อง