แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบระคน
38% Complete
1 of 13
ข้อที่ 1. ผลลัพธ์ข้อใดมีค่าต่างจากข้ออื่น
เฉลย

= 23 + 21 = 44