แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาวและระยะทาง
100% Complete
1 of 19
ข้อที่ 1. ต้นมะพร้าวสูงกว่าต้นมะละกอ ต้นมะละกอสูงกว่าต้นมะเขือ ต้นไม้ใดสูงที่สุด
เฉลย

เรียงตามลำดับจากต้นที่สูงที่สุด ต้นมะพร้าว ต้นมะละกอ ต้นมะเขือ