แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
100% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. ข้อใดมีผลลัพธ์น้อยกว่า 3 + 2 อยู่ 1
เฉลย

= 4