แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9
95% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใด ไม่ ถูกต้อง
เฉลย

4 + 4 = 8