ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 18
75% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดมีอักษรต่ำทั้งหมด
เฉลย

อักษรต่ำมีทั้งหมด 24 ตัว ได้แก่ ค, ฅ (เลิกใช้), ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, และ ฮ ขอบคุณข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย