แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1
47% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1.

จำนวน 94 ตัวเลข 9 อยู่ในหลักใด และมีค่าเท่าใด