ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 9
100% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. เมื่อสัปดา.....ที่แล้ว ก้อยไปเที่ยวน้ำตกไทรโยค กับครอบครัว ควรเติมตัวการันต์ในข้อใด