ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 4
85% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. หนูแกละตัวเตี้ยเท่าคน.....8.....สวมรองเท้า.....9.....แวะมาร้านตาแป๊ะ ซื้อถั่ว.....10.....นม.....11..... และขน...12..... ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง