ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 4
85% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. อาแปะซื้อรองเท้าแตะมาให้แกละ คำว่า แปะ แตะ แกละ ประสมด้วยสระข้อใด