ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 4
85% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. "เมืองไทยเมืองทอง เป็นของคนไทย ชาติอื่นผู้ใด จะหมายมาครอง ไทยสามัคคี เหมือนพี่เหมือนน้อง ช่วยกันปกป้อง คุ้มครองไทยไว้" คำที่มีตัวสะกดอยู่ใน แม่กง มีกี่คำ(ไม่นับคำซ้ำ)
เฉลย

แม่กง ได้แก่ เมือง, ทอง, ของ, ครอง, น้อง, ป้อง