ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 5
100% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า ตึก
เฉลย

สระอึ