ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 5
100% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดอ่านผิด
เฉลย

ฐ อ่านว่า ถอ